Tarotkort

Hvad er Tarot

Tarot har været rygtet helt tilbage til oldtidens Egypten, men det er først i 1400-tallet, at der er en dokumenteret beskrivelse.af tarotkort, som skriveer, at det stammer fra Italien.

Men i 1900tallet blev det beskrevet at de 22 første kort ( Den store Arkana ) er Thoth’s bog. Thoth var den gamle ægyptiske gud for visdom, okkulte kunster og videnskab, og ifølge Gebelin indeholdt de 22 kort den samlede viden fra de ægyptiske præster – reddet fra de brændende templer for tusinder af år siden

Der er igennem årene blevet skabt mange sæt tarotkort; men fælles for dem er, at de består af 78 kort – 22 i den store arkane og 56 i den lille arkana. Den store Arkana er er arketypekort ( fra Thoths bog ) og Den lille Arkana er som de alminderligt kendte spillekort – dog med et ekstra billedkort – nemlig prinsessen – tilføjet i hver kortfarve.

Hvordan forgår det

Vi starter oplægget med, at du trækker 10 kort, som bliver lagt i et oplæg, der kaldes det udvidede keltiske kors. Her har hvert korts placering en betydningeg i forhold til det kort, der er trukket.

1. Det første kort fortæller om, hvad det overordnede tema er for den livssituation, du er i lige nu.

2. Andet kort er en uddybelse af/tilføjelse til temaet.

3. Tredje kort fortæller om, hvordan du på det bevidste plan forholder dig til din livssituation.

4. Fjerde kort fortæller om, hvordan du på det ubevudste plan forholder dig til din livssituation.

5. Femte kort er om det livstema, du netop har afsluttet.

De første fem kort fortæller altså om noget, som du allerede bør kende til; men som du måske kan se i et andet lys efter denne gennemgang. De næste fem kort fortæller nu om det, der umiddelbart ligger foran dig.

6. Sjette kort er det livstema, som kommer lige efter det nuværende.

7. Syvende kort er dig selv i forhold til det nye livstema.

8. Ottende kort er dine omgivelser/andre mennesker i forhold til det nye livstema.

9 Niende kort er det gode råd eller en tilføjelse til det nye livstema.

10. Tiende kort fortæller om, hvad der er kendetegnende for det næste tema,når du er ved at have gennemlevet det nye livstema.

Det er vigtigt at understrege, at når du får lagt et tarotoplæg, er det den fremtid, der ligger lige for. Men da vi har vores frie vilje til at vælge, vil du altid kunne bestemme dig for, at den vej vil du ikke følge. Derfor skal oplægget betragtes som en guidning.