Clairvoyance

Clairvoyance

Clairvoyance er evnen til at læse et andet menneske og kunne råde og vejlede til, hvilken vej det vil være en fordel at vælge. Her kan også ses, hvilke relationer, der kan være godt at arbejde med for at få en bedre indre balance. Det kan være relationen til ens forældre, børn, partner, venner eller kollegaer.

I en clairvoyance stiller jeg ind på dig. Derved kommer der forskellige informationer til mig, som jeg bruger i vejledningen. Det er en stor fordel, at jeg ikke ved noget om dig i forvejen, for så bliver informationerne mere ”rene”. I clairvoyancen stiller jeg nemlig min hjerne så meget som muligt på standby, så den ikke begynder at tænke og sætte ting sammen. I stedet kan man sige, at ”jeg taler uden at tænke” – dvs. at informationerne kommer ubearbejdede igennem.

Herefter er min opgave som clairvoyant at få formidlet budskaberne til dig, så det giver mening for dig, sådan at du bliver afklaret med, hvad der vil være godt for dig at gøre videre frem.